Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Bắc Ninh cải thiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp

23 Tháng Chín 2019 6:42:00 SA

Moitruong24h - Nhiều năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh dồn sức lãnh đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) bảo đảm đúng hướng và hiệu quả, coi trọng sự hài hòa về phát triển nông thôn với phát triển đô thị.

Bắc Ninh cải thiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Delco, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Ảnh: ÐĂNG KHOA

Ðến nay, Bắc Ninh có 89 trong số 97 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 55,67% so với cuối năm 2015). Bình quân số tiêu chí/xã của cả tỉnh đạt 18,85 tiêu chí. Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, các xã đều có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, các xã NTM kiểu mẫu, phù hợp với mục tiêu phát triển chung của tỉnh là trở thành đô thị hiện đại trong tương lai.

Kết cấu hạ tầng nông thôn ở tỉnh được đầu tư nâng cấp từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa với quy mô ngày càng lớn, trình độ khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng cao. Các giá trị văn hóa truyền thống không ngừng được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng ngày càng được củng cố.

Bắc Ninh đang tập trung chỉ đạo thay đổi nhanh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động của công nghiệp và dịch vụ, đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác lợi thế văn hóa đặc trưng để phát triển du lịch nông thôn…

★ Đà Nẵng nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Năm 2018, thành phố Ðà Nẵng được đánh giá thuộc nhóm đầu các tỉnh, thành phố trên toàn quốc có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Bước vào năm 2019, trên cơ sở phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, điểm mạnh và hạn chế từ các sở, ngành, địa phương, thành phố Ðà Nẵng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC.

Theo đó, lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, UBND quận, huyện, phường, xã bám sát kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình của thành phố về chương trình CCHC nhà nước trên địa bàn đến năm 2020, kế hoạch CCHC từng năm của thành phố. Thực hiện theo phương châm CCHC là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy trách nhiệm trong việc phục vụ tổ chức và người dân. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các giải pháp mới, phù hợp điều kiện thực tế của mình để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng CCHC.

 

 

 

 

 

 

 

 

DN/theo Nhandan

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân