Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

An toàn thực phẩm sẽ là lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

13 Tháng Giêng 2021 6:08:00 SA

Đánh giá đầy đủ, toàn diện về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đưa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vào nền nếp, góp phần tích cực trong quản lý, điều hành công tác tại địa phương…

Đây là những yêu cầu trong Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 30-12-2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2021.

Theo đó, lĩnh vực trọng tâm được UBND thành phố Hà Nội lựa chọn trong năm 2021 là tình hình thi hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Về việc này, trong quý II và III-2021, đoàn công tác của UBND thành phố sẽ tiến hành khảo sát, kiểm tra tại các sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Đan Phượng, Thanh Oai.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành triển khai việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm; xác định trách nhiệm, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân trong thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật...

 

 

 

 

 

 

Theo HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/987717/an-toan-thuc-pham-se-la-linh-vuc-trong-tam-theo-doi-thi-hanh-phap-luat-nam-2021

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân