Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Ái Nghĩa phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất hơn 2.260 tỷ đồng năm 2020

07 Tháng Hai 2020 5:00:00 CH

QUẢNG NAM - Theo Đảng ủy thị trấn Ái Nghĩa, năm 2019, tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt 1.940 tỷ đồng, đạt hơn 101% so với Nghị quyết đề ra.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trong năm ước đạt 980,5 tỷ đồng, đạt hơn 100% so với Nghị quyết đề ra. Thương mại (TM-DV) đạt 905,2 tỷ đồng, đạt hơn 100% so với kế hoạch nghị quyết, chiếm 46,6% cơ cấu tổng giá trị sản xuất. Giá trị ngành nông nghiệp năm 2019 đạt hơn 54,4 tỷ đồng, đạt 98,7% so với nghị quyết.

Ái Nghĩa cũng tập trung thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng và đối tượng xã hội, tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình thoát nghèo bền vững…

Năm 2020, theo chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra, thị trấn Ái Nghĩa phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất đạt 2.262,1 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất ngành CN - TTCN - xây dựng đạt 1.137,4 tỷ đồng, chiếm 50,3% cơ cấu tổng giá trị, tăng 16% năm. Giá trị sản xuất ngành TMDV đạt 1.068,1 tỷ đồng, chiếm 47,2% cơ cấu tổng giá trị sản xuất, tăng 18%/năm. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 56,6 tỷ đồng, chiếm 2,5% cơ cấu tổng giá trị, tăng 4% năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIÊU NHAN/Baoquangnam

http://baoquangnam.vn/kinh-te/ai-nghia-phan-dau-dat-tong-gia-tri-san-xuat-hon-2260-ty-dong-nam-2020-84155.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân