Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Ðẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới (Tiếp theo và hết) (*)

15 Tháng Tư 2019 12:00:00 CH

Moitruong24h - Những cách làm năng động sáng tạo trong xây dựng NTM tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã tạo được những hiệu ứng dây chuyền tích cực như: Tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ở một số địa phương đã được nâng lên; kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững…

Bài 2: "Tiếp lửa" cho nông thôn mới

 

Tuy nhiên, nhìn một cách toàn diện, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục và hành trình xây dựng NTM khu vực này cần được "tiếp lửa" một cách thường xuyên để đạt hiệu quả cao hơn.

Chưa nhiều cách làm hay

Tại Nghệ An, mặc dù đạt và vượt mục tiêu của Nghị quyết HÐND tỉnh đề ra, là một trong những tỉnh có tỷ lệ xã đạt NTM nhiều nhất cả nước, nhưng đến nay vẫn còn có sự chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện xây dựng NTM giữa các vùng, miền, số xã đạt chuẩn NTM của chín huyện đồng bằng là 154 trong tổng số 228 xã (67,5%) trong khi của 11 huyện miền núi chỉ có 64 trong tổng số 203 xã (đạt 31,5%).

Ðẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới (Tiếp theo và hết) (*)

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Châu Nội tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Bá tân

Nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM cho các xã chưa đáp ứng với nhu cầu, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách các cấp. Công tác lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn ít. Một số xã chủ yếu đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng một số nội dung như phát triển sản xuất, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức, gặp nhiều khó khăn.

Xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên) là địa phương có nhiều sáng kiến nhằm nâng cao thu nhập cho người dân - một tiêu chí quan trọng để được công nhận NTM. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 40 triệu đồng/năm. Sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa, xã đã xây dựng chín cánh đồng có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có năm cánh đồng cho thu nhập cao từ 200 đến 250 triệu đồng/năm; tận dụng diện tích đất và mặt nước bỏ hoang, các vùng sản xuất lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản, đem lại hiệu quả gấp hai đến ba lần trồng lúa.

Xã khuyến khích mỗi hộ nuôi từ hai đến ba con bò sinh sản để tận dụng sản phẩm phụ trong sản xuất nông nghiệp. Xã phối hợp với Công ty giống cây trồng Trung ương sản xuất lúa giống - hiện nay toàn xã có khoảng 60 đến 70 ha sản xuất lúa giống nguyên chủng và được công ty giống bao tiêu. Xã cũng động viên và tạo điều kiện cho con em gần 500 hộ đi lao động ở nước ngoài, từ đó tạo được nhiều nguồn lực góp phần giảm nghèo, làm giàu cho các gia đình trong xã. Mặc dù đầu tư xây dựng nhiều công trình với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng xã Hưng Tân không có nợ đọng. Hiện nay xã tiếp tục phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu và nhận được sự đồng thuận rất cao trong nhân dân.

Tuy nhiên, trên thực tế, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cách làm hay và rất năng động này chưa được nhân rộng nhiều ở Nghệ An, cũng như Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Thậm chí, ở nhiều địa phương đang xảy ra tình trạng báo động là tiêu chí đạt chuẩn ở một số xã không bền vững, nhiều xã có nguy cơ rớt chuẩn.

Xây dựng NTM không có điểm kết thúc

Theo Phó Văn phòng Ðiều phối NTM tỉnh Thanh Hóa Trần Ðức Năng, mới đầu, hiệu quả xây dựng NTM rất được chú ý và đề cao, nhưng càng về sau có vẻ càng "nhạt" dần. Cần "tiếp lửa" cho phong trào xây dựng NTM để đạt được những kết quả cao hơn trước. Bởi hiện nay không ít địa phương đã đạt chuẩn, hay được công nhận NTM vài năm trở lại đây nhưng không tiếp tục nâng cao chất lượng, cho nên đã bị chững lại, thậm chí tụt hậu và mất danh hiệu nếu bình xét theo bộ tiêu chí mới.

Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, dừng lại là rớt chuẩn. Nhiều địa phương đã xác định rõ "quy trình": Tỉnh định hướng, kiểm tra; huyện chỉ đạo, hướng dẫn; xã chủ động cao trong tổ chức thực hiện, phát huy cao nhất vai trò của cộng đồng, thôn xóm, sự chủ động, tính sáng tạo của người dân. Quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy, chính quyền phải chủ động, sáng tạo, sâu sát, gắn vai trò, trách nhiệm với người đứng đầu.

Ðể tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng NTM, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Văn phòng Ðiều phối NTM kế thừa và phát triển Bộ tiêu chí thôn, bản NTM, xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu gồm "14 tiêu chí, 50 chỉ tiêu cụ thể, theo hướng nâng cao toàn diện các chỉ tiêu, tiêu chí làm cơ sở cho việc rà soát, đánh giá, lựa chọn và triển khai xây dựng thí điểm mô hình thôn NTM kiểu mẫu". 
Ðợt 1, đã triển khai ở 3 thôn (thôn 3, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân; thôn Bái Sơn, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung; thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân), năm 2018 tiếp tục triển khai ở 3 thôn khác tại khu vực miền núi.

Tại Hà Tĩnh, để xây dựng vườn mẫu và khu dân cư kiểu mẫu, tỉnh đã ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị. Theo đó, xây dựng vườn mẫu đạt tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh được thưởng 5 triệu đồng/vườn; các xã đăng ký đạt chuẩn xây dựng NTM trong năm hiện tại và năm kế tiếp theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh được hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí do UBND tỉnh quy định, mức hỗ trợ 300 triệu đồng/khu. Thực hiện nguyên tắc Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng vườn mẫu, theo đó, mỗi hộ sẽ đầu tư ít nhất 10 triệu đồng/vườn. Xã Thượng Lộc hỗ trợ 60.000 đồng/m2 sau khi người dân phá bỏ hàng rào và hỗ trợ thêm tiền mua lưới B40. Ðối với huyện Can Lộc, huyện hỗ trợ 100 triệu đồng mua cây giống cho bà con và hệ thống ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tại vườn.

Ðể chính sách đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, vận động cần được chú trọng. Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh Nguyễn Sông Hàn cho rằng: Khi mới bước vào xây dựng vườn chuẩn, khu dân cư kiểu mẫu, khó khăn nhất là tư tưởng của người dân. Họ chưa hiểu xây dựng vườn mẫu như thế nào và cho rằng xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu phải có sự đầu tư của Nhà nước. Chính vì vậy cán bộ xóm đã tổ chức họp dân nhiều lần để vận động người dân thực hiện. Trải qua nhiều cuộc họp, người dân hiểu vấn đề này là trách nhiệm chính của mình, làm là để mình hưởng.

Cần duy trì một cách thường xuyên, có chiều sâu công tác tuyên truyền, khơi dậy được sự chủ động, tự giác của người dân, cộng đồng, đồng thời tăng cường tổ chức tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương. Các tỉnh bắc miền trung đã học tập rất tốt kinh nghiệm, ý tưởng của nhau. Nghệ An học Thanh Hóa trong việc xây dựng thôn, bản kiểu mẫu, trong khi hai tỉnh này lại phát huy được mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu của Hà Tĩnh một cách rất kịp thời và linh hoạt dựa trên các yếu tố tự nhiên, xã hội đặc thù của mình. Cứ như vậy, phong trào và những sáng kiến độc đáo, có giá trị trong xây dựng NTM sẽ lan tỏa ra các địa phương, vùng miền khác, thậm chí ra toàn quốc.

Hiện Ðề án "Hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020" đang được triển khai song song với việc xây dựng NTM kiểu mẫu. Không chỉ có 35 địa phương trong phạm vi Ðề án triển khai thực hiện mà các địa phương khác có địa bàn khó khăn dưới 10 tiêu chí cũng cần chủ động rà soát, thực hiện theo phương châm khơi dậy tính chủ động của người dân, cộng đồng ở thôn, bản, ấp. Ðể tăng cường nguồn lực thực hiện chương trình, Chính phủ đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng chính sách nghiên cứu, cung cấp dịch vụ tín dụng phục vụ cho Ðề án này, tập trung vào các tiêu chí phục vụ sản xuất, kết cấu hạ tầng thiết yếu... Hy vọng đây là một "cú huých", cần thiết để phong trào xây dựng NTM trên cả nước và ở các tỉnh bắc miền trung nói riêng đạt kết quả mới, tầm cao mới…

 

 

 

 

 

 

 

TÂM THỜI, THÀNH CHÂU VÀ NGÔ TUẤN/Nhandan

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân