Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nông nghiệp Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu (Bài cuối)

Nông nghiệp Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu (Bài cuối)

Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã hiện diện trên mọi mặt đời sống tại khu vực Tây Nguyên với sự xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như: hạn hán kéo dài và mưa lớn bất thường. Với chùm 5 bài về “Thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển nông nghiệp bền vững vùng Tây Nguyên”, TTXVN đề cập đến các tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp vùng Tây Nguyên, đặc biệt ở lĩnh vực trồng trọt; đồng thời nêu lên những giải pháp có hiệu quả mà các địa phương trong vùng Tây Nguyên đã và đang thực hiện nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai, duy trì sản xuất hiệu quả, bền vững.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt