Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Bộn bề trong mưa lũ

Bộn bề trong mưa lũ

Trên mưa, dưới ngập, một số tuyến đường sạt lở ách tắc, nhiều xã, bản miền ngược cũng như miền biển, miền xuôi bị cô lập. Bão, lũ nối tiếp lũ, thuyền không ra khơi đánh cá, đồng áng, hoa màu ngập úng, khiến bữa ăn trong các gia đình tại các tỉnh miền trung thêm phần kham khổ...

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt