Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Cơ hội nào cho nông sản Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực?

Cơ hội nào cho nông sản Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực?

Khi EVFTA có hiệu lực, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường EU sẽ được cắt giảm mức thuế đáng kể theo các lộ trình. Đây vừa là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu, vừa nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh các mặt hàng nông sản của Việt Nam.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt