Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Lối mở nông nghiệp đa chức năng

Lối mở nông nghiệp đa chức năng

Còn nhiều thách thức tác động rất lớn vào đời sống vật chất và tinh thần của khoảng 48% dân số là nông dân. Vậy làm gì để nâng cao vị thế nông dân; để nông dân là đối tượng và là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn sắp tới?

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt