Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Tránh tư duy 0.4 trong bối cảnh 4.0

Tránh tư duy 0.4 trong bối cảnh 4.0

Chính phủ, Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm thể chế, pháp luật cần thể hiện sâu sắc tinh thần đổi mới và thực tiễn cũng đang đòi hỏi từng cán bộ làm công tác thể chế cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy quản lý, tránh tình trạng tư duy 0.4, cán bộ 0.4 trong bối cảnh cách mạng 4.0.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt