Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Phát huy giá trị di sản phố cổ Hà Nội

Phát huy giá trị di sản phố cổ Hà Nội

Là di sản đô thị gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Kinh đô Thăng Long - Thủ đô Hà Nội, khu phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) sở hữu khối di sản lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật... đồ sộ và phong phú. Gìn giữ, phát huy hiệu quả di sản phố cổ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong cộng đồng, thúc đẩy du lịch phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, song trong quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt