Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Bộ TN-MT: Đề nghị quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động của VACNE

Bộ TN-MT: Đề nghị quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động của VACNE

Với sự đóng góp tích cực, có hiệu quả trong suốt nhiều năm qua đối với lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Vừa qua, Bộ Tài Nguyên – Môi trường (TN-MT) đã ban hành văn bản gửi Sở TN-MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động của TƯ. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) tại địa phương.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt