Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Tạo cơ chế mới thúc đẩy các dự án trọng điểm

Tạo cơ chế mới thúc đẩy các dự án trọng điểm

Nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng đô thị, giao thông, chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công hay theo hình thức đối tác công tư đều chậm tiến độ do thiếu vốn, thiếu mặt bằng và thiếu cả cơ chế. Để tháo gỡ, thành phố đang xây dựng cơ chế theo hướng linh hoạt cách làm, thay đổi phương thức đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt