Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo: Lỗi hẹn vì thiếu nguồn lực

Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo: Lỗi hẹn vì thiếu nguồn lực

“Việc phấn đấu hoàn thành trước thời hạn Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 không thực hiện được là do không đủ nguồn lực khuyến khích mọi nguồn vốn đầu tư cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước”, Bộ Công thương cho biết tại Báo cáo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII trong lĩnh vực Công Thương.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt