Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Ô nhiễm không khí - Đến hẹn lại lên: Con đường thoát bụi trần của chúng ta

Ô nhiễm không khí - Đến hẹn lại lên: Con đường thoát bụi trần của chúng ta

Mấy ngày vừa qua, Tổng cục Môi trường lại tiếp tục ra khuyến cáo đề nghị người dân hạn chế ra ngoài trời, vì miền Bắc và cả một số tỉnh thành miền Nam lại tiếp tục chìm vào ô nhiễm trầm trọng.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt