Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn

Động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn

Cùng với các chủ trương, chính sách của Trung ương, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất, trở thành “đòn bẩy” giúp khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt