Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Diệt ốc bươu vàng bằng thảo mộc

Diệt ốc bươu vàng bằng thảo mộc

Ốc bươu vàng là sinh vật ngoại lai xâm hại, đặc biệt nguy hại là cây lúa. Người dân có thể diệt ốc bươu vàng bằng các loài thảo mộc có trong vườn nhà, bảo đảm an toàn cho môi trường mà vẫn diệt hại được sâu bệnh.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt