Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Thành phố Hồ Chí Minh: Phân cấp mạnh hơn để phát triển

Thành phố Hồ Chí Minh: Phân cấp mạnh hơn để phát triển

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, "đầu tàu" kinh tế cả nước, có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung đông dân cư nên cần cơ chế phù hợp để quản lý và phát huy hơn nữa các nguồn lực. Cùng với triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo các quy định hiện hành, thành phố đang đề xuất cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh hơn nhằm chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình phát triển.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt