Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Vùng đồng bào Khmer miền Tây Nam bộ thay áo mới (Bài cuối): Kỳ vọng mạnh mẽ vào quyết sách phát triển đồng bộ vùng đồng bào dân tộc

Vùng đồng bào Khmer miền Tây Nam bộ thay áo mới (Bài cuối): Kỳ vọng mạnh mẽ vào quyết sách phát triển đồng bộ vùng đồng bào dân tộc

Dù đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có đồng bào Khmer, có bước phát triển so với trước, song vẫn còn không ít khó khăn. Ngoài sự tự lực vươn lên của đồng bào, rất cần sự trợ lực tiếp tục của các ngành hữu quan để chăm lo cuộc sống của đồng bào ngày càng tốt hơn.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt