Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Giải phóng nguồn lực tự nhiên: 'Cần nhất liêm chính - công bằng'

Giải phóng nguồn lực tự nhiên: 'Cần nhất liêm chính - công bằng'

Động lực phát triển chỉ có thể có được khi bảo đảm tính liêm chính trong quản lý và công bằng trong sử dụng - đây chính là chìa khóa chính để giải quyết vấn đề tạo động lực trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt