Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu

Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch vùng đầu tiên được tổ chức lập theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành của Luật Quy hoạch. Muốn quy hoạch này trở thành hiện thực, “không treo”, thì cần đặt mục tiêu đúng, giải pháp đúng, nguồn lực đúng và xác định nhiệm vụ đúng với các bên có liên quan.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt