Hotline: 0941068156
Tin Nóng

Hiệu quả các mô hình khuyến nông

Hiệu quả các mô hình khuyến nông

Công tác khuyến nông là kênh chuyển giao khoa học kỹ thuật quan trọng vào sản xuất nông nghiệp, qua đó giúp nông dân tiếp cận được mô hình mới và từng bước nâng cao thu nhập.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt