Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Nâng cao tính tương tác qua Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Nâng cao tính tương tác qua Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Một trong bốn trụ cột của Đề án xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) vừa được TP Hồ Chí Minh hoàn tất và đưa vào vận hành bước đầu là Trung tâm điều hành ĐTTM. Ba trụ cột còn lại gồm: Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội và Trung tâm an toàn thông tin đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn thiện để đưa vào vận hành trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt