Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Xây dựng kịch bản “sống chung” Covid-19

Xây dựng kịch bản “sống chung” Covid-19

Theo các chuyên gia kinh tế, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất là 2020 hoặc 2021, thế giới tìm được vaccine, sớm nhất cũng phải năm 2024 kinh tế thế giới mới có thể phục hồi. Do đó, xây dựng kịch bản kinh tế “sống chung” với dịch Covid-19, cũng như tìm các giải pháp cho tăng trưởng kinh tế là điều cần thiết đối với Việt Nam.

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt