Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Góp phần định hình lại nền nông nghiệp

Góp phần định hình lại nền nông nghiệp

Tính đến hết năm 2019, cả nước có 34.348 trang trại nông nghiệp, tốc độ tăng bình quân đạt 6,9%/năm. Doanh thu bình quân 1 trang trại đạt 1.478 triệu đồng/năm. Dự kiến đến hết tháng 12/2020 cả nước có 17.462 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và 68 liên hiệp HTX nông nghiệp, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Quảng Cáo Quảng Cáo 2
Quảng Cáo Homeright1 quang cao bvmt